Uzmanlık Alanları

  • Yabancilar, Ikamet ve Iltica Yasası yabancıların Avusturya’ya göçünü, ikametini, iltica hakkını ve ikametin sonlandırması konularını düzenler

  • İdari Hukuk vatandaşların devle ile olan hukuki ilişkisini düzenler (İdari konular, idari cezalar, idari mahkemelerö vb)

  • Medeni Hukuk, şirketler ve ticaret hukuku dışında, şahıslar arasında yasal ilişkileri düzenler

  • Kira ile alakalı yasal düzenlemeler medeni hukukun ve kira hukukun içerisinde yer bulur. Kira Hukukun bir çok maddesi kiracının korunmasını düzenler.

  • Evlilik ve Aile Yasası her hangi bir yaşam bölümünde her kesi ilgilendiren bir alandır. Bize, evlilik öncesi veya sonrası, velayet, nafaka ve boşanmalarda hakkınızı korumak için bize müraacat edebilirsiniz

  • Kontrat Hukuku Medeni Hukukun içerisinde kontratın geçerliliği, tarafların sorumlukları ve kontratın gerçekleşmesi ve kontratın içeriğine dair konuları içerir